หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว  
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช.ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2562(1ตุลาคม 2561 ถึง 30กันยายน 2562) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 รอบ 12 เดือน [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
แผ่นพัฒนาเศษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านแหลงน้ำและการเกษรLSEP) [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557