หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเสลี่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมุ่ที่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยอยู่ห่างจากตัวเอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 84.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,984.10 ไร่

ประชากร ทั้งสิ้น 6,415 คน

จำนวนครัวเรือน 2,236 ครัวเรือน

ชาย 3,245 คน คิดเป็นร้อยละ 50.58

หญิง 3,170 คน คิดเป็นร้อยละ 49.42

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 75.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ปลูกถั่วเหลือง ปลูกข้าวโพด ปลูกมะม่วง ปลูกลำไย นอกเหนือจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ข้าราชการและค้าขาย
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 
 
การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน โดยแยกเป็หมู่บ้านเต็มพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน และที่มีพื้นที่บางส่วน จำนวน 6 หมู่บ้าน จำแนกได้ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน/คน
  2   บ้านท่าชุม 60 50 110 50  
3   บ้านทุ่งเสลี่ยม 210 179 389 207
  4   บ้านวังธาร 216 195 411 155  
5   บ้านเทพพนม 100 108 208 91
  6   บ้านท่าเดื่อ 253 248 501 146  
7   บ้านเด่นดีหมี 67 59 126 61
  8   บ้านเหมืองนา 521 581 1,102 498  
10   บ้านน้ำดิบ 373 325 698 216
  11   บ้านเด่นรุกขมูล 370 392 762 269  
12   บ้านโซกม่วง 510 475 985 283
  13   บ้านภูแก้ว 565 558 1,123 260  
    รวม 3,245 3,180 6,416 2,236
 
(ข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 0-5561-5660 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557