หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารพัสดุ อบต.ทุ่งเสลี่ยม ตามแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เด่นดีหมี ซอย 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ สำหรับงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ สำหรับงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม https//www.tungsaliam.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้งานในสำนักปลัด อบต.ทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อก๋วยสลาก จำนวน 7 ชุด สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีกิ๋นข้าวสลาก สลากภัตรประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข 5542 โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-63-0046 จำนวน 1 เครื่อง โดยการเปลี่ยนตลับหมึกและอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หนองถ่าน ซอย 4 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65