หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/2 บ้านนางไพรวรรณ วงษ์วิเศษ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาศึกษา จากบ้านนายสมควร เมืองแพน ถึงบ้านผู้ใหญ่ไชยวัฒน์ ไพรสนธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูแก้ว 6 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม [ 16 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายทางเด่นล้อหัก-สายทางปางมะเขือแจ้ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ระยะทาง 100 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36