หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไกรนอก   จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรศักดิ์ เครือสุข ถึงบ้านนายเสนาะ พลอยดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.เมืองเก่า   ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถขยะ F135R พร้อมขั่้วแบตเตอรี่ (กองสาธารณสุข) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.เกาะตาเลี้ยง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๑๔ บ้านวัดทุ่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2565
ทต.กลางดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านนา   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,452
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 0-5561-5660 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557