หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0037.2/ว2748  การประชาเสวนาตามโครงการประชาเสวนา เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนฯ  [ 27 ส.ค. 2555 ]  
สท 0037.1/ว 1128  ประชาสัมพันธ์ อปท. ร่วมเวทีท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  [ 28 ส.ค. 2555 ]  
สท 0037.5/ว 1127  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่าย  [ 27 ส.ค. 2555 ]  
 รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8/2555  [ 27 ส.ค. 2555 ]  
 รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 8/2555  [ 27 ส.ค. 2555 ]  
สท0037.3/ว1122  การอบรมปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  [ 27 ส.ค. 2555 ]  
สท0037.3/ว2740  1-การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 27 ส.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     1912      1913      1914     (1915)     1916      1917      1918     ....หน้าสุดท้าย >> 2,142
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557