หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 


 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2552 (แก้ไข)  [ 29 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.2/ว3733 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก)  [ 29 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.2/ว1576 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปี 2552  [ 27 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.5/1565 คืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2552  [ 26 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.3/ว1563 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ตอนที่3) [ด่วนที่สุด]  [ 26 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.3/ว1563 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ตอนที่2) [ด่วนที่สุด]  [ 26 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.3/ว1563 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ตอนที่1) [ด่วนที่สุด]  [ 26 ต.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1912      1913      1914     (1915)     1916      1917      1918     ....หน้าสุดท้าย >> 1954
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557