หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 


นายวิเชียร แขกเมือง
ประธานสภา
 


นายสิน สังเกตใจ
รองประธานสภา


นางชนิตา ศรีธนกูล
เลขานุการสภา
 
 


นายสมพงษ์ หริ่งเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายเพลิน ติ๊บประวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายบุญมี คำปวนสาย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายอุทัย นันตา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายมนตรี เสาเรือน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางสมหวัง จันต๊ะวงค์ทา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายศรีไพร เย็นสำราญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายมานิตย์ ยั่วยวน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นางนิชานันท์ ยะลา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557