หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านศรีเสลี่ยม (โป่งค่าง) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   24 ม.ค. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านศรีเสลี่ยม (โป่งค่าง) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   24 ม.ค. 2561 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ 3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   28 ธ.ค. 2560 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ   6 ธ.ค. 2560 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมประชาคมชาวบ้านเรื่อง เครื่องสูบน้ำหมู่บ้านโป่งค่าง หมู่3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   22 พ.ย. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   2 พ.ย. 2560 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560   31 ต.ค. 2560 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 (ต่อ)   31 ต.ค. 2560 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560   31 ต.ค. 2560 234
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ผด.5)   19 ต.ค. 2560 108
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557