หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  14 พ.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce  6 พ.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  6 พ.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน  29 เม.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  29 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  29 เม.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  29 เม.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล  29 เม.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  22 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564  20 เม.ย. 2564 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557