หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาที่2ปีงบประมาณ2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)