หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว  
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การเฝ้าระวังการทุจริต [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 112  
 
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 134  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม [ 9 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 11 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง [ 30 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรั่ปชั่น กับมาตราการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)     2   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557