หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว  
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม [ 9 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง [ 30 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรั่ปชั่น กับมาตราการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) [ 22 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 44  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 11 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557