หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
 

วัดเขาแร่

วัดพิพัฒน์มงคล
 
 
 
 
 
 
 
ถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
 
ถนนภายในหมู่บ้านเป็นุนนคอนกรีตและถนนลูกรัง
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำแม่มอก      
 
คลองลาน      
 
ห้วยแม่ทุเลา      
 
คลองน้ำไหล      
 
ห้วยพระคง      
 
ห้วยน้ำดิบ      
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 540 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 13 แห่ง
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 0-5561-5660 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557