หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสลี่ยม


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัด อบต.ทุ่งเสลี่ยม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศูภกิตติ์ กาวิละ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง


นายศูภกิตติ์ กาวิละ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ