หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสลี่ยม
โทร : 0-5561-5660 ต่อ 12


นายสานิต ไก่แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ส.ต.ต.อนุรักษ์ แก้วเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-5561-5660 ต่อ 13


ว่าที่พันตรี สมบัติ กองโฉม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-5561-5660 ต่อ 14


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-5561-5660 ต่อ 15


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0-5561-5660 ต่อ 17


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0-5561-5660 ต่อ 16