หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสลี่ยม
โทร : 055615660 ต่อ 12


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัด อบต.ทุ่งเสลี่ยม
โทร : 055615660 ต่อ 13
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ส.ต.ต.อนุรักษ์ แก้วเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055615660 ต่อ 15


ว่าที่พันตรี สมบัติ กองโฉม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055615660 ต่อ 14


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 055615660 ต่อ 16


ส.ต.อ. อนุรักษ์ แก้วเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055615660 ต่อ 0


ส.ต.อ. อนุรักษ์ แก้วเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร : 055615660 ต่อ 0