หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสลี่ยม


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
 
สำนักงานปลัด
 


นายศูภกิตติ์ กาวิละ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพยอม ชาญเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางเจียมใจ ธีระชัยนุกูล
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.นิตยา สีปา
นักทรัพยากรบุคคล


นางอัจฉราภรณ์ แสวงศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอกวิทยา หล้าคำปา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางณัฐพร สุขสยาม
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557