หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสลี่ยม


นายสุกฤษฏิ์ ทิวงค์ษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
 
กองช่าง
 


นางชนิตา ศรีธนกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายนิรันดร์ ใหวทัน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางอรนุช วิชาราช
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.กฤษณพร กำมะหยี่
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสายัณห์ ดำปิก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557