หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเสลี่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
   
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านอาชีพและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพเพียง
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและป้องกันโรค
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานและการบริการประชาชน
 
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการที่ดี
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 
กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม การมีส่วนร่วม และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน
 
กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 0-5561-5660 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557